Večerná Budapešť  s možnosťou návštevy Tropicaria a večernou hodinovou plavbou v Budapešti so slovenským sprievodcom.

citadella

B U D A P E Š Ť

V E Č E R N Á

Parlament

Parlament

Rybárska bašta
Rybárska bašta
Námestie hrdinov

Námestie Hrdinov

Budinský hrad

Budinský hrad

Bazilika sv. Štefana

Bazilika sv. Štefana

Program:

  • odchod autobusom zo Štúrova od hotela Thermal o 13:30 Streda a Štvrtok
  • prehliadka: Námestie hrdinov, Andrášiho trieda, Šándorov palác, Reťazový most, Tropicarium, Rybárska bašta, Matejov chrám, Budínsky hrad, Citadela panoráma, Parlament
  • príchod autobusom o cca 23:00 hod.

Cena výletu:

  • Dospelý: 18,- Eur/osoba
  • Dieťa od 4 r. do 15 r.: 16,- Eur
  • Dieťa do 4 r.: zdarma

Vstupné do tropicaria:

  • Dospelý (18-65 r.): 6,- Eur 
  • Dieťa (0-18r.): 4,- Eur